Validering
Opplevelse
Din booking
Kontaktinfo
Bekreft booking

Slik booker du

STEG 1

Fyll ut dine opplysninger for å validere gavekortet, og trykk "Send".

STEG 2

Velg sted, dato, opplevelse og tid for gjennomføring, og trykk "Videre".

STEG 3

Se gjennom bookingdetaljene og bekreft bookingen ved å trykke på "Videre".

STEG 4

Velg om du skal booke på vegne av deg selv eller andre, og fyll ut nødvendig informasjon. Trykk på "Videre".

STEG 5

Les gjennom og godkjenn vilkårene. Dersom du booker på vegne av deg selv, må du også signere.

MERK:

Du kan velge om du ønsker å booke på vegne av deg selv eller andre. Opplevelsen må bookes innenfor gyldighetstiden.

Validering

Ønsker du å bytte din opplevelse?
Det kan du gjøre here?

Velg sted og dato

Her kan du velge ønsket sted, dato og tid for å gjennomføre din kjøreopplevelse. Tallene ved siden av hvert sted indikerer hvor mange ledige plasser det er mulig å booke på hver dato.

Dato & Sted

Kjøreopplevelse

Tidspunkt

Ingen tilgjengelige kjørearrangementer

Det finnes dessverre ingen tilgjengelige kjørearrangementer.

Din booking

Vennligst se over bookingdetaljene du har valgt nedenfor. Dersom alt ser riktig ut trykker du på "Videre".

Vilkår

Vennligst bekreft at du har lest gjennom og forstått vilkårene for gyldighet, booking og kommunikasjon før du fullfører bookingen din.

Velg hvem du ønsker å booke på vegne av

Min informasjon

Informasjonen til den som booker

Informasjonen til sjåføren / deltakeren

Book din opplevelse

Vennligst se over bookingdetaljene du har valgt nedenfor. Dersom alt ser riktig ut, leser du gjennom vilkårene, bekrefter at vilkårene er lest og forstått, og trykker deretter på "Videre" for å fullføre bookingen.

Supercars brukervilkår

Gratulerer med din gave eller kjøp av Supercars! Du har booket en kjøreopplevelse hvor du får gleden av å ha hundrevis av hestekrefter til rådighet i en bil med ekstreme ytelser. For å sikre at hverken du eller andre blir utsatt for fare er det svært viktig at du leser og følger vilkårene nedenfor.

1. YouWish AS, org. 999 639 658, er din avtalepart. Opplevelsen arrangeres av YouWish’ underleverandør, heretter kalt arrangøren.

2. Før kjøring vil arrangøren gi deg orientering om bilen og instruksjoner for kjøringen. En instruktør fra arrangøren følger normalt med i bilen. Jeg forplikter meg til å følge alle instruksjoner som gis av arrangøren før og under kjøring.

3. Før kjøring vil du bli bedt om å fremvise gyldig førerkort for personbil (klasse B). Jeg bekrefter at jeg har gyldig førerkort klasse B.

4. Å kjøre ruspåvirket er både farlig og ulovlig, og medfører at skade på personer og bil må dekkes av føreren. Å kjøre når man er uskikket, for eksempel på grunn av tretthet eller medisinbruk, er også forbudt. Jeg bekrefter at jeg ikke er påvirket av alkohol eller andre rusmidler, er skikket og i stand til å kjøre

5. Ved kjøring på offentlig vei skal du følge veitrafikkloven, trafikkreglene, herunder fartsgrenser, og ellers opptre hensynsfullt. Jeg forplikter meg til å overholde fartsgrenser og andre trafikkregler.

6. Ved kjøring på bane, herunder akselerasjonstest, skal du følge instruktørens veiledning, og ellers de regler for banekjøring satt av Norges Bilsportforbund som du blir orientert om. Det er ikke tillatt å konkurrere mot andre biler. Jeg forplikter meg til å følge instruktørens veiledning og andre regler for banekjøring.

7. Din egenandel ved skade på bilen og annen eiendom for eget voldende er 25 000 kroner per uhell. Dersom skaden skyldes at du har opptrådt grovt uaktsomt kan forsikringsselskapet kreve regress. Jeg aksepterer egenandel på 25 000 kroner per uhell.

8. Ved kjøring på vei har arrangøren tegnet ansvarsforsikring, og ordinær forsikring for førerulykke, som dekker skade på din person. Du oppfordres til å vurdere å tegne egen ulykkesforsikring som gir tilleggsdekning.

9. Ved kjøring på bane må du før kjøringen tegne engangslisens hos Norges Bilsportforbund. Dette gir deg kjøretillatelse og ulykkesforsikring mot personskade. Du oppfordres til å vurdere å tegne egen ulykkesforsikring som gir tilleggsdekning. Jeg bekrefter at jeg har tegnet/vil tegne engangslisens før kjøring på bane.

10. YouWish, arrangøren og deres personell er ikke ansvarlig for skader på din person, andre personer, biler eller annen eiendom, som oppstår i forbindelse med kjøreopplevelsen, ut over det som følger av forsikringsdekningen nevnt ovenfor. Begrensningen gjelder ikke dersom YouWish, arrangøren eller deres personell har utvist grov uaktsomhet Jeg aksepterer ansvarsbegrensningen.

11. Ved brudd på brukervilkårene, for eksempel ved at du ikke følger regler og pålegg for kjøring eller at du anses uskikket til å kjøre, kan instruktøren kansellere kjøreopplevelsen. Du har ikke rett til refusjon for betalt beløp eller for andre kostnader eller tap.

12. Det er vanlig at det tas bilder og film i forbindelse med kjøreopplevelser. Jeg gir mitt samtykke til at YouWish kan benytte materialet i sin markedsføring og kan når som helst trekke samtykket tilbake.

Gratulerer!

Veibeskrivelse og betingelser