Kjøpsvilkår

Disse vilkårene gjelder for alle tjenester/produkter som tilbys av Supercars (Supercars.no). Når du gjennomfører en bestilling hos Supercars.no godtar du disse vilkårene.

Supercars.no er et formidlingsselskap som driver videresalg av kjøreopplevelser (Opplevelsen) etter avtaler inngått med ulike arrangører (Arrangøren). Supercars.no har gjennom disse avtalene inngått en rett og plikt til gjennom sitt konsept å presentere, formidle og selge Opplevelsen på vegne av Arrangøren. Den som kjøper en Opplevelse defineres som Kunde, den som gjennomfører Opplevelsen defineres videre som Mottaker. Så snart Kunden eller Mottaker booker Opplevelsen med Arrangøren foreligger en egen avtale mellom Mottaker/Kunde og Arrangøren.

Kjøp

Kjøp av ett eller flere verdibevis gjeldende for en eller flere Opplevelser gjøres på Internettsiden https://supercars.no. Når Kunden har foretatt en bestilling mottar Kunden en ordrebekreftelse per e-post med sitt ordrenummer og et PDF-bevis med verdibevisnummer. Det er Kundens ansvar å tilse at den adresse og øvrig kontaktinformasjon Kunden oppgir til Youwish.no er korrekt. Man får ikke foreta et kjøp i en annen persons navn uten dens samtykke.

Priser

Supercars.no forbeholder seg retten til å endre priser, korrigere eventuelle feil og/eller refundere et kjøp.

Levering

Kunden mottar via e-post en utskrivbar PDF med sitt verdibevis. Leveranse skjer til angitt e-postadresse innen fem minutter etter at bestillingen er gjennomført.

Betaling ( kort og faktura )

Hos oss er det sikkert å betale med kort. Alle korttransaksjoner går via en sikker kryptert løsning. Når du kommer til kassen blir du routet til en betalingsportal og all kortinformasjon behandles sikkert. Du blir bedt om å taste inn ditt kortnummer sammen med utløpsdatoen og CVC2-koden. CVC2-koden er de tre siste tallene angitt bak på kortet ditt. Dersom du har 3D Secure vil du bli bedt om å fylle ut dine koder.

Bytterett og angrerett

Som konsument har du alltid 14 dagers angrerett forutsatt at verdibeviset er gyldig. Dersom Opplevelsen er innløst av Arrangøren innenfor angrefristen, frafaller angreretten i henhold til §22 Unntak fra angreretten i Angrerettsloven.

For å benytte deg av angreretten må Kunden/Mottakeren melde angreretten innen 14 dager fra bestillingen ble gjennomført. Supercars.no tilbakebetaler hele summen av Opplevesen. Skulle Kunden/Mottakeren ønske å returnere hele eller deler av bestillingen, vil beløpet for de returnerte varene overføres til den kontoen som ble brukt ved bestillingstidspunktet. Angrerettskjema kan lastes ned som pdf her under “Kan jeg angre mitt kjøp?“.

Bytteretten hos Supercars.no gjelder 365 dager fra da Opplevelsen ble bestilt med mindre verdibeviset er innløst av Arrangøren, da frafaller bytteretten hos Youwish.no. Hvis Kunden/Mottakeren bytter til en billigere Opplevelse, mottas åpent gavekort på mellomværende sum. Byttes det til en Opplevelse med en høyere verdi betaler Kunden det aktuelle mellomlegget. Bytte til en annen Opplevelse innebærer at Kunden får et nytt gavekort, men gyldighetstiden endres ikke for den valgte Opplevelsen.

Gyldighetstid

Et verdibevis gjelder 365 dager regnet fra den datoen det ble bestilt. Gyldighetstiden fremgår av Kundens/Mottakerens verdibevis, og Opplevelsen må bookes innen gyldighetstiden har gått ut. Verdibeviset kan benyttes til den eller de Opplevelse(r) Kunden har bestilt innenfor gyldighetstiden, forutsatt at Youwish.no fortsatt har et samarbeid med den aktuelle Arrangøren. Se mer informasjon under punktet «Opplevelsen/Arrangøren eksisterer ikke lenger». Dersom Opplevelsen ikke gjennomføres senest 90 dager fra utløpsdato, mister Kunden/Mottakeren retten til gjennomføring.

Booking

Booking av dato for gjennomføring av Opplevelsen gjøres direkte hos Arrangør, med mindre annet er spesifisert. I slike tilfeller vil Supercars.no bistå i booking av Opplevelsen. Når verdibeviset er innløst av Arrangøren, frafaller angreretten og bytteretten hos YouWish.no og Arrangørens egne vilkår for av- og ombooking gjelder.

Reklamasjon og tvist

Dersom Mottaker ikke skulle være fornøyd med Opplevelsen han/hun har gjennomført, på grunn av åpenbare mangler, bes Mottaker ta kontakt med Arrangøren umiddelbart ved eller etter gjennomføring. Dersom klage mot Arrangør ikke fører frem, ber vi Mottaker kontakte Youwish.no så raskt som mulig. Supercars.no setter pris på alle tilbakemeldinger vedrørende utvalg av Opplevelser og Arrangører. Ved eventuell tvist har Youwish.no som policy å følge beslutningene til Forbrukerrådet.

Opplevelsen/Arrangøren eksisterer ikke lenger

Supercars.no jobber aktivt for å samarbeide med de beste Arrangørene. Av ulike grunner kan samarbeidet med enkelte Arrangører opphøre i gyldighetstiden, slik at den bestilte Opplevelsen ikke lenger kan leveres. I slike tilfeller vil Kunden gis rett til bytte til en annen Opplevelse. Bytteretten gjelder Opplevelser innenfor samme priskategori. Dersom Youwish.nos samarbeid med Arrangøren av den bestilte Opplevelsen opphører innen 14 dager etter bestilling, kan Kunden i stedet velge å få pengene tilbake.

Sikkerhet

Supercars.no gjør oppmerksom på at deltakelse i flere av våre Opplevelser er forbundet med en viss risiko for personskade. Youwish.no og Arrangør gjør sitt beste for å minimere denne risikoen, men gjør oppmerksom på at gjennomførelse av Opplevelsen alltid er på deltakers eget ansvar. Supercars.no kan ikke holdes ansvarlig for person- eller materiellskade. De fleste av våre Arrangører har forsikring som dekker deltakeren under en Opplevelse, men deltakeren bør alltid sjekke egen forsikring før han eller hun deltar i en Opplevelse.

Forsikring

Forsikring tegnes mellom Mottaker og Arrangør etter avtale mellom disse to parter. Supercars.no står ikke ansvarlig for forsikring.

Ansvarsfraskrivelse

Supercars.no er løst fra ansvar for mislighold mot Kunde når en ytre, umiddelbar og ekstraordinær hendelse, definert som Force Majeure, utenfor Supercars.no sin kontroll, som naturkatastrofer og lignende hindrer Supercars.no eller Arrangør i å gjennomføre forpliktelser foreskrevet i vilkårene.

Supercars.no er løst fra ansvar for mislighold mot Kunde når en ytre, umiddelbar og ekstraordinær hendelse, definert som Force Majeure, utenfor Supercars.no sin kontroll, som naturkatastrofer og lignende hindrer Supercars.no eller Leverandør i å gjennomføre forpliktelser foreskrevet i vilkårene.

Reservasjon

Supercars.no reserverer seg for eventuelle feil i produktinformasjonen, tekster på web og trykksaker.